B-kategooriamootorsõidukijuhi esmaõppe algastme kursuse õppematerjalid ja iseseisva töö juhendid.

Spikker Search courses kohta

Klimberg AK B-kategooria mootorsõidukijuhi esmaõppe algastme teooriakursuse materjalid ja muu tarvilik info.